forside
057 ED
Elm fra Dybbøl.
Todelt med død gren.
Randers Kunstmuseum.
forside forside