forside
2000
Hjertetræ til Gyldensteen Slot. Tænkt placeret for enden af en gammel lindealle.
Lind hedder på latin Tilia Cordata på grund af de hjerteformede blade.
Ikke realiseret,
forside forside