forside
“Højhus til Fuglene”.
1996. Elmetræ på roden, bladguld.
Højde 6 m.
Østre Anlæg, København.
forside forside