forside
”Bøkstav” 1998.
100-årig blodbøg på roden. Højde 6 m. Nygårdsparken i Bergen, Norge.
Udgør sammen med ”Byen i træet” udsmykning i parken.
For Bergen Kommune.
forside forside