forside
RØNNAUS LANDSKAB
af Finn Terman Frederiksen
Mag. art. og leder af Randers Kunstmuseum.


Artiklen er skrevet i anledning af Jørn Rønnaus separatudstilling på Randers Kunstmuseum fra august til november 2002.

Klik her og se artiklen i .pdf format
forside forside