forside
”Bøkstav” 1998.
100-årig blodbøg på roden. Højde 6 m. Nygårdsparken i Bergen, Norge.
Få store bogstaver placeret så beskueren selv kan danne ord på kryds og tværs.
forside forside