forside
Tegning til vægskulptur i skive af hult træ med udskårne digtcitater af Inger Christensen.
”Ordtræ” 1996.
Elm på roden.
Højde 5 m. Del af skulpturtræ-projekt i Østre Anlæg, København.
Teksten er et digt af 
Inger Christensen.
”Ordkegle” 1993. 
Bøg på roden. Højde 3 m. Marselisborg skov, Århus. Del af Skovkunst-projektet. Digt af Elias Canetti, som begynder øverst: ”At finde et stærkere ord for kærlighed”
”Ordspiral” 1994.
Elm på roden.
Højde 3 m.
Ét af 3 skulpturtræer. Rødding Højskole.
Beskrevet med citater fra det danske sprog til alle tider.
”Ordklode” 2001. 
Massiv 400-årig mahogni fra Cameroun, Afrika. Tilhører Egmont Højskolen.
Beskrevet med udvalgte poetiske ord om kloden.
”Ordklode” 1998-2002.
Skrevet billede. Papirmål 275x275 cm. Håndskrevet cirkelflade 196 cm diameter.
Blå akvarelfarve. Kunstnerens beskrivelse af nuet, skabelsens øjeblik.
”Bænk finder Sted” 1999. Skulptur i elmetræ. Bænken er skabt af forfatteren Svend Åge Madsens ord. Statsbiblioteket i Århus.
”Bøkstav” 1998.
100-årig blodbøg på roden. Højde 6 m. Nygårdsparken i Bergen, Norge. Få store bogstaver placeret så beskueren selv kan danne ord på kryds og tværs.
”Ånd & Bogstav” 1999. Egetræ og bladguld. Del af udsmykning i skoven ved Himmelbjerget, Silkeborg.
”Scriptorium”.
Skitse til ét af værkerne i et nyt stort skulpturprojekt, som er under udarbejdelse. Massiv bøg fra Durrow Abbey i Irland.
Diameter 160 cm!
 
...
...
OM SKRIFT
Skrift er et tilbagevendende tema i mine værker, og jeg har gennem årene udforsket sprogets relationer til den skulpturelle form på meget forskellig vis.
”Ordtræ” med Inger Christensens lyrik opstod på en særlig måde. Under skabelsen af de 9 skulpturtræer i Østre Anlæg læste jeg digte med henblik på dette træ. Min kone fandt digtet i digtsamlingen ”Lys” fra 1962. Det var perfekt, en treklang. Digtet indledes med følgende citat:”A man and a woman/ Are one./ A man and a woman and a blackbird/ Are one.” Og derpå tre vers – ét til hver af de 3 grene! Efterfølgende viste det sig ovenikøbet at Inger Christensen bor lige om hjørnet! Jeg har skåret træet til, så det sidder i jorden - skudt ned som en pil fra verdensrummet.

”Ordklode” af mahogni er beskrevet med poetiske ord udvalgt for deres evne til at berige klode-begrebet. Bogstavernes overflade udgør den rene kugleform, mens mellemrummene danner et bølgende landskab. Blandt mere end 50 ord kan findes JORDØJNE, BRUD, SKOVMÆRKE, DRAGONFLY, GANGES og ROCK... Bogstaverne er vendt og drejet, så beskueren også selv kan skabe/se nye ord.
”Bænk finder Sted” var en spændende stedsspecifik udsmykningsopgave. Jeg skulle skabe en nutidig hyldest til en dansk forfatter, Svend Åge Madsen, som i én af sine bøger påstår at der står en bænk i Statsbibliotekets forhal, hvad der ikke gjorde på det tidspunkt! Jeg har - med forfatterens ord - ”skrevet den frem”.
forside forside