forside
BYEN
Den eneste håndgribelige forbindelse til den usynlige by er den konkrete oplevelse af ét eller flere af disse huse.

Begrebet den usynlige by bliver til i vores bevidsthed. Den enkeltes fantasi er medskaber af projektet.

For byen er både særdeles konkret - idet alle husene eksisterer – og samtidig en by på et andet plan, (i menneskers forestilling), hvor den er summen af forskellige menneskers forestilling om den.
Det er også en by i bevægelse. Husene er flytbare håndskulpturer, og de er konstant i færd med at brede sig ud over verden gennem de mennesker, som erhverver dem, som flytter rundt, eller som forærer dem videre.

Og en by er også mellemrummene mellem husene – og måske mellem husenes betydninger. Forestillingen om den usynlige by er et tilsyneladende enkelt poetisk billede, som ved nærmere eftertanke viser sig at være en meta-by.

...
...
forside forside