forside
Spejlinger af den usynlige by
DET GLOBALE
Dette kunstprojekt er globalt i sin idé og sin udbredelse. Konkret og metaforisk lever og bevæger det sig først og fremmest i menneskenes cirkler. Det udgør desuden i stigende grad en dokumentation af træets mangfoldighed som natur, som nyttemateriale og som æstetisk objekt. Projektet registrerer så at sige træets biologiske diversitet. Og på verdensplan fastholder det sammenhængen mellem biologisk og kulturel diversitet.
Det indgår i udviklingen af dette værk at inkorporere træ og træsorter fra hele verden sammen med de oplevelser, historier, myter og kræfter, som måtte knytte sig til det.
...
...
forside forside