forside
HISTORIERNE
De udvalgte træstykker har ofte en historie, som giver dem en særlig kraft. Her er nogle eksempler.
BS
Huse mærket BS stammer fra en bøg, som har vokset ved mit atelier Skovhuset, men blev fældet, da den truede taget på huset. Dette træ var særpræget fordi det på siden der vendte mod huset havde et 10 meter højt ar, som det gennem årene har søgt at hele.

Jeg har erfaret, at dette ar stammer fra en brand for 35 år siden hvor huset brændte ned til grunden. Træets kamp for at overvinde dette gigantiske sår var kun delvist lykkedes, da det måtte fældes. Jeg har lavet en del huse med forskellige udtryk for denne kamp.
Hus 259 ED
ED
Huse mærket ED stammer fra vejtræer fra Dybbøl, en foræring fra stadsgartneren i Sønderborg, som mente at jeg ville finde det interessant at savværkerne i Sønderjylland havde nægtet at save træet op, fordi deres save kunne tage skade, hvis der skulle være granatsplinter i fra krigen i 1864!
Jeg har endnu ikke mødt granatsplinter, og ved at tælle årringene har jeg konstateret, at de ikke har været ret tykke, da krigen hærgede.
Hus 259 ED, detalje
Som vejtræer er de stammet op mange gange og disse gamle ar efter afskårne grene indgår i husene mærket ED.
Hus 244 EG
EG.
Nogle få huse er mærket EG. Det står for: Elm fra Gyldensteen. De er lavet af et helt specielt stykke træ fra Gyldensteen-projektet, som er beskrevet andetsteds på disse sider.  usene er skabt af det sted på stammen, hvor træet flænses over med flere tons træk, når det fældes.
Hus 194 EH
EH.
Huse mærket EH stammer alle fra en mere end 300 år gammel knudret kirkegårdselm fra Hasle Kirke, Århus. Den er en gave fra menighedsrådet, som mente at det stolte gamle træet fortjente en bedre skæbne end at ende i brændeovnen. 
Dette træ er så rigt at det allerede nu har givet materiale til adskillige huse og en række andre større skulpturelle værker, hvoraf flere er endt på museum.
Mennesker erhverver disse huse af mange forskellige og ofte personlige grunde. Et af de smukkeste eksempler var et ægtepar med 2 større børn, som havde boet i Hasle og nu skulle flytte til en anden del af landet. De havde tidligt mistet et barn, som var begravet på Hasle Kirkegård. De valgte at med bringe et hus fra den usynlige by lavet af træ fra Hasleelmen med til deres nye sted.
Hus 256 ES
ES.
Huse mærket ES kan have mange udtryk, men de stammer alle fra nogle helt specielle elmetræsknuder fra Strandvejen i Århus. Disse knuder har en helt enestående struktur, som ikke findes i naturen. De er et resultat af et langvarigt samspil mellem natur og kultur, idet de er fremkommet ved en årlig beskæring gennem 90 år. Disse allétræer blev plantet i anledning af Landsudstillingen i Århus 1909.
Flere huse (ligesom EG) er lavet af træ, opdaget under udfærdigelsen af andre skulpturelle værker. Og enkelte er lavet af rester af skulpturtræer, som er næsten mørnet væk.
Hus 254 YN
YN.;
Y står for ”Yew”, det engelske ord for taks. YN er taks fra Nordre Kirkegård i Århus. Jeg boede tæt på stedet som barn og legede der af og til. Ved at tælle træets 59 årringe, erfarede jeg, at det havde præcis min alder.
YI.
En stump 5.000 år gammelt takstræ fra mosen Lough Boora i Irland, hvor jeg har lavet skulpturen Lough Boora Triangle af tilsvarende træ fra mosen.
OI & PI er moseeg og mosefyr fra samme lokalitet
Hus 133 OW
OW.
Egetræ fra det 350 år gamle træ i Windsor Great Park i England, som blev til mit hidtil største skulpturtræ, ”Poetree”. (klik for link til billede)
OM.
Et bordben fra et forlængst forsvundet bord, som min morfar, som ung snedker, designede og skabte til sit eget hjem. Et bord, hvor jeg som barn lærte at spise med kniv og gaffel, og hvor jeg tegnede mine første tegninger.
Og ligesom husene var skjult i min morfars bordben i min barndom, således befinder der sig - rundt omkring - træ og ting af træ, som i sig har et hus i den usynlige by.
I dette kunstprojekt bevares stykker af træ og træer, som har vigtige historier at huske og fortælle.
...
...
forside forside